2016-08-16T08:59:43+00:00

专业房屋买卖 精心管理物业

  • 投资自住买卖/豪宅买卖/出租管理/协助外国人贷款/房产税务

江玉梅  Yu Mei (Sharon) Jiang

全职经纪/工商硕士/税务师

702-336-8089 精通国语、粤语、英语

Email: 7hills.re@gmail.com

6145 Spring Mountain Rd, Suite 101, Las Vegas, NV 89146


相关链接:

750x502c

1333719978723

55728_20150410110439_ki8l5